Се за покривот од А до Ш

Изработка и обликување на стеата како детал