Се за покривот од А до Ш

Монатажа на половинка ќерамида