Се за покривот од А до Ш

Контакти

Централа

општина Елин Пелин
2100 гр. Елин Пелин, п.к. 31
Никола Траjков
е-mail: nikola.traikov@bramac.com

Завод Силистра

7500 Силистра
Западна промишлена зона, п.к.182
Никола Траjков
е-mail: nikola.traikov@bramac.com

Технички информации за ќерамиди и покривни елементи

Контактирајте нé од понеделник до петок од 8.30 ч. до 18.00 ч. на тел.

075 214 227

Формулар за контакт:

*Име, Презиме:

*Е-mail:

*Телефон:

*Во врска со:

Согласен сум моите лични податоци кои се наведени во оваа форма и обезбедени доброволно да бидат употребени од Брамак покривни Системи ЕООД согласно Политика за заштита на личните податоци. Собраните лични податоци се обработуваат само за целите на конкретното барање.

ИСПРАТИ